כבר שנים שיש בחסידות ברסלב סדר לימוד יומי בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, כך שבכל שנה גומרים את הספר.

הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן ידוע הן כסגולה לשמירה ולשפע, והן שעל ידו יכול כל אחד בכל מצב להתקרב להשם יתברך.

בתקופה האחרונה החלה מערכת 'אור הגאולה' להוציא עלון שבועי, הדן בחומר שנלמד במשך השבוע בליקוטי מוהר"ן. כמו כן מובא בעלון גם רעיונות ועצות למעשה מהספר ליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב. וגם בכל שבוע מובאים דיונים מענינים, מענינא דיומא, על פי שיטת ברסלב, ושאר ספרי חסידות.

 

שבועות

ל"ג בעומר

פורים

ט"ו בשבט

תולדות

חיי שרה

וירא

לך לך

נח

כי תצא

שופטים

ראה

עקב

תפילה להתבודדות

דברים

מסעי

פנחס

בלק

חוקת

קורח

שלח

נשא

במדבר

בחוקותי

בהר

אמור

קדושים

פסח

מצורע

תזריע

שמיני

צו - ויקרא - פורים

פקודי

ויקהל

כי תשא

תצוה

תרומה

משפטים

יתרו

בשלח

בא

וארא

שמות

ויחי

ויגש

וישב - מקץ - חנוכה

וישלח

ויצא

תולדות

חיי שרה

וירא

לך לך

נח

סוכות

ראש השנה - האזינו

ניצבים - וילך

כי תבא

כי תצא

שופטים

ראה

עקב

ואתחנן

דברים

מטות מסעי

פנחס

בלק

חוקת

קורח

שלח

בהעלותך

 נשא

במדבר

בהר - בחוקותי

אמור - ל"ג בעומר

אחרי מות - קדושים

תזריע מצורע

שמיני

פסח

צו

ויקרא

ויקהל - פקודי

כי תשא

תצוה - זכור

תרומה

משפטים

יתרו

בשלח

בא

וארא

שמות

ויחי

ויגש

מקץ

וישב

וישלח

ויצא

    

 

  Copyright 2013  Breslov Institutions, Yeshivat "Shuvu Bonim",
All Rights Reserved.


 
Home Lessons given by the Rav HaRav Levi Itzchak Bender, zt"l